rennen.jpg

Welkom op de website van de Nierpatiëntenvereniging Zwolle!

Alle activiteiten van de Nierpatiëntenvereniging Zwolle

Op 5 november jl. vond er een themamiddag plaats in Nijverdal. Deze middag was georganiseerd door de Harteraad, het Longfonds, Diabetesvereniging Nederland, de Nierpatiëntenvereniging Noord-Oost Nederland en door de Nierpatiëntenvereniging Zwolle.

Het thema van de middag was ‘Mantelzorg’ Voor de pauze sprak mevrouw Lucia Wolters van Evenmens. Deze organisatie verleent mantelzorg o.a. in Nijverdal, Goor en Raalte. Het onderwerp was: ‘Informele zorg voor elkaar’. Mantelzorg kan heel zwaar zijn. Hoe blijf je zelf in balans. Je kunt hulp inschakelen als het te zwaar wordt. Vraag op tijd hulp en geef mensen die hulp aanbieden de gelegenheid hulp te verlenen. Vrijwilligers van Evenmens komen gratis. Zij komen op bezoek, doen spelletjes, vullen formulieren in, plegen telefoontjes, rijden naar een ziekenhuis enz. Ze komen niet het huis poetsen.
Evenmens geeft ook ondersteuning en tips hoe je moet omgaan met chronisch zieke mensen. De relatie kan veranderen, is niet gelijkwaardig meer. Daar zijn cursussen voor: gedragsverandering. Mensen vinden het vaak lastig en duur om hulp te vragen bij een gemeente. Ze moeten vaak een hoge eigen bijdrage betalen. Wel is er in de meeste gemeenten een Steunpunt Mantelzorg.

Na de pauze sprak mevrouw Wenny van der Hee van het project ‘Naasten in beeld’. Dit is een project van zes patiëntenverenigingen. Veel naasten zeggen geen mantelzorger te zijn. Ze zijn dat eigenlijk wel. Je hoeft geen zorg te verlenen, maar het gaat altijd wel over de patiënt. Zelden wordt er aan de naaste gevraagd: hoe gaat het met jou? Stress niveaus bij naasten kunnen net zo hoog of hoger zijn dan bij de patiënt. Spanning, depressie, angst. Naasten in Beeld kan informatie geven over regelingen die er zijn bv. bij ontslag uit het ziekenhuis. Over regelgeving betreffende de thuiszorg. Lotgenotencontact is belangrijk. Ook: hoe vertel ik mijn kinderen over mijn ziekte en hoeveel en wat vertel ik. Kinderen willen weten wat er aan de hand is.

Al met al: een bijzonder interessante themamiddag.